Raport bieżący nr 44/2016

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. w dniu 15 grudnia 2016 roku
Data: 19.12.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 44/2016

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2016 roku ("NWZ") akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na tym NWZ byli:

- Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii, który posiadał na NWZ 225.394.635 akcji Enea S.A., z których przysługiwało 225.394.635 głosów, co stanowiło 80,42% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 51,06% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", który posiadał na NWZ 14.900.000 akcji Enea S.A., z których przysługiwało 14.900.000 głosów, co stanowiło 5,32% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 3,38 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

- fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., które łącznie posiadały na NWZ 23.000.000 akcji Enea S.A., z których przysługiwało łącznie 23.000.000 głosów, co stanowiło 8,21% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 5,21% ogólnej liczby głosów w Spółce.