Raport bieżący nr 43/2016

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 15 grudnia 2016 roku
Data: 15.12.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 43/2016

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 15 grudnia 2016 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 15 grudnia 2016 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].