Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Fitch Ratings podtrzymał ratingi Enei

Fitch Ratings podtrzymał dla Spółki długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie "A+(pol)". Perspektywa ratingów jest stabilna.

Uzasadnienie ratingów wynika z utrzymującego się wysokiego udziału dystrybucji w EBITDA Spółki, co wpływa pozytywnie na przewidywalność jej wyników finansowych. Wg oczekiwań Agencji dźwignia finansowa netto oparta na przepływach środków z działalności operacyjnej (FFO) wzrośnie do poziomu około 3x w latach 2017-2019 z 1,9x w 2015 r. z uwagi na spodziewane wysokie nakłady inwestycyjne. Dźwignia netto na poziomie 3x traktowana jest jako maksymalna przy aktualnym poziomie ratingów.