Raport bieżący nr 35/2016

Tytuł raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 15 grudnia 2016 roku
Data: 18.11.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 15 grudnia 2016 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Enea S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15.12.2016 roku, na godzinę 9.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. odbędzie się w Regent Warsaw Hotel (sala konferencyjna, parter), przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie.

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.