Raport bieżący nr 34/2016

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za III kwartał 2016 roku
Data: 02.11.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd Enea S.A. (Spółka, Emitent) w dniu 2 listopada 2016 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Enea za III kwartał 2016 roku, Spółka podjęła decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wyników finansowych za okres I-III kwartał 2016 r. oraz za III kwartał 2016 r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Enea za okres I-III kwartał 2016 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 8.304 mln zł

EBITDA: 1.829 mln zł

EBIT: 949 mln zł

Zysk netto: 721 mln zł

Jednostkowe wyniki finansowe Enea S.A. za okres I-III kwartał 2016 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 4.025 mln zł

EBITDA: 78 mln zł

EBIT: 75 mln zł

Zysk netto: 586 mln zł

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Enea za III kwartał 2016 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 2.705 mln zł

EBITDA: 622 mln zł

EBIT: 339 mln zł

Zysk netto: 249 mln zł

Jednostkowe wyniki finansowe Enea S.A. za III kwartał 2016 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 1.290 mln zł

EBITDA: 54 mln zł

EBIT: 53 mln zł

Zysk netto: 47 mln zł

Jednocześnie Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Enea za III kwartał 2016 roku, którego publikację zaplanowano na 10 listopada 2016 roku.