Raport bieżący nr 33/2016

Tytuł raportu: Podpisanie Listu Intencyjnego ws. wstępnego zainteresowania zaangażowaniem finansowym w Katowicki Holding Węglowy S.A.
Data: 28.10.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 28 października 2016 roku podpisała z Węglokoks S.A. i Towarzystwem Finansowym Silesia Sp. z o.o. ("Inwestorzy") List Intencyjny wyrażający wstępne zainteresowanie zaangażowaniem finansowym w Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą w Katowicach ("KHW") lub aktywa KHW.

Zaangażowanie Inwestorów w KHW jest uzależnione od spełnienia wielu warunków związanych m.in. z przedstawieniem akceptowalnego biznesplanu i modelu finansowego oraz uzyskaniem wymaganych zgód korporacyjnych.

Ostateczne decyzje Inwestorów co do zaangażowania w KHW zostaną podjęte m.in. po analizie przeprowadzonego badania due diligence oraz po ustaleniu ostatecznego kształtu wszystkich pozostałych uzgodnień.