Raport bieżący nr 30/2016

Tytuł raportu: Złożenie oferty na zakup 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.
Data: 30.09.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 września 2016 roku Spółka złożyła ofertę na zakup 100% akcji spółki ENGIE Energia Polska S.A.

Oferta została złożona w sposób określony w procesie, zainicjowanym przez ENGIE, właściciela 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A., który rozważa ich sprzedaż.

Dążenie Spółki do objęcia aktywów wytwórczych, których właścicielem jest ENGIE Energia Polska S.A. ma na celu wzmocnienie pozycji Grupy na rynku w zakresie wytwarzania energii oraz jest spójne z nową strategią rozwojową Grupy Kapitałowej Enea.