Raport bieżący nr 28/2016

Tytuł raportu: Podpisanie Listu Intencyjnego z Energa S.A. w sprawie budowy i eksploatacji bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka
Data: 19.09.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka 19 września 2016 roku podpisała z Energa S.A. List Intencyjny dotyczący podjęcia współpracy przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji nowoczesnego bloku węglowego klasy 1.000 MW w Elektrowni Ostrołęka ("Inwestycja", "Ostrołęka C").

Intencją Stron jest wspólne wypracowanie efektywnego modelu biznesowego Ostrołęki C, weryfikacja jej dokumentacji projektowej oraz optymalizacja parametrów technicznych i ekonomicznych nowego bloku. Współpraca obejmie także opracowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego i wyłonienia generalnego wykonawcy Inwestycji.

W zgodnej opinii Stron realizacja Inwestycji wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski, będzie spełniała najwyższe standardy środowiskowe oraz zapewni kolejne stabilne, wysokosprawne i niskoemisyjne źródło energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Strony zakładają, iż ustalone w ślad za podpisaniem Listu Intencyjnego zasady współpracy powinny przyczynić się do podjęcia decyzji o ogłoszeniu przetargu w 2016 roku, z celem ukończenia Inwestycji w drugiej połowie 2023 roku.

Potencjalne nakłady szacowane są na około 5,5 - 6 mln zł / MW. Strony nie wykluczają udziału innych partnerów w Inwestycji. Jej dalsze parametry, jak i skala zaangażowania poszczególnych Stron będą przedmiotem analiz.