Raport bieżący nr 26/2016

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej do Rady Nadzorczej Enea S.A.
Data: 12.09.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2016

Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej do Rady Nadzorczej Enea S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 5 września 2016 roku Zarząd Enea S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu uzupełnienie informacji o osobie powołanej przez Ministra Energii w skład Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również wymaganych oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].