Raport bieżący nr 24/2016

Tytuł raportu: Informacja nt. zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice
Data: 22.08.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2012 z 21 września 2012 roku w sprawie zawarcia przez Enea Wytwarzanie S.A. (aktualnie Enea Wytwarzanie sp. z o.o. - Enea Wytwarzanie) umowy na budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1075 MWe brutto (Inwestycja) Zarząd Enea S.A. informuje, że w dniu 22 sierpnia 2016 roku Konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH i Polimex-Mostostal S.A. (Wykonawca) przekazało Enea Wytwarzane w trybie kontraktowym propozycję zaktualizowanego Harmonogramu Realizacji Kontraktu (Harmonogram) z propozycją przesunięcia terminu przekazania do eksploatacji Inwestycji z 21 lipca 2017 roku na 19 grudnia 2017 roku. Propozycja przesunięcia terminu zakończenia realizacji Inwestycji wynika z kwestii techniczno – organizacyjnych wskazanych przez Wykonawcę.

Przekazany przez Wykonawcę Harmonogram zostanie poddany analizie, zgodnie z obowiązującą umową. Analiza będzie dotyczyć w szczególności wskazanych przyczyn przesunięcia terminu, skuteczności zaproponowanych działań naprawczych oraz konsekwencji wynikających z przesunięcia terminu zakończenia realizacji Inwestycji.