Raport bieżący nr 21/2016

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku
Data: 30.06.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2016

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

 

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2016 roku ("ZWZ") akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na ZWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na ZWZ 225.394.635 akcji Enea S.A., z których przysługiwało 225.394.635 głosów, co stanowiło 83,17% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 51,06% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", który posiadał na ZWZ 14.900.000 akcji Enea S.A., z których przysługiwało 14.900.000 głosów, co stanowiło 5,50% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 3,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.