Raport bieżący nr 19/2016

Tytuł raportu: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku
Data: 31.05.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2016

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Enea S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 roku (ZWZ).

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, którego przedstawienie przewidziane jest w ramach 5 punktu planowanego porządku obrad ZWZ.