Raport bieżący nr 14/2016

Tytuł raportu: Zmiana daty publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku
Data: 15.04.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku ( QSr ) z dnia 12 maja 2016 roku, na dzień 16 maja 2016 roku.

Podstawa prawna § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].