Raport bieżący nr 12/2016

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wyników finansowych za 2015 rok
Data: 09.03.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Enea S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 9 marca 2016 roku w związku z zakończeniem prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniem finansowym Enea S.A., podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wyników finansowych za 2015 rok, które zostały zaprezentowane poniżej.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Enea za 2015 rok:

Przychody ze sprzedaży netto: 9.848.392 tys. zł

EBITDA: 2.129.871 tys. zł

EBIT: -162.125 tys. zł

Strata netto: -398.878 tys. zł

Jednostkowe wyniki finansowe Enea S.A. za 2015 rok:

Przychody ze sprzedaży netto: 5.430.224 tys. zł

EBITDA: 87.941 tys. zł

EBIT: 82.284 tys. zł

Strata netto: -1.116.888 tys. zł

Emitent przypomina, iż na osiągnięte wyniki miały wpływ m.in. zdarzenia jednorazowe opisane odpowiednio w raportach bieżących nr 10/2016 i 11/2016.

Szczegółowe wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea S.A. za rok 2015, których publikację zaplanowano na 21 marca 2016 roku.