Raport bieżący nr 7/2016

Tytuł raportu: Powołanie Członków Zarządu Enea S.A.
Data: 22.01.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 21 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w przedmiocie powołania ze skutkiem od dnia 15 lutego 2016 roku:

- Pana Piotra Adamczaka na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych,

- Pana Mikołaja Franzkowiaka na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

Emitent przekazuje w załączeniu informacje o osobach powołanych do Zarządu Spółki w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również wymaganych oświadczeń.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku Spółka przypomina, iż z ww. dniem powołania nowego Członka Zarządu ds. Handlowych wygasa delegacja do czasowego pełnienia tej funkcji przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Sławomira Brzezińskiego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].