Raport bieżący nr 3/2016

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. po wznowieniu obrad w dniu 15 stycznia 2016 roku
Data: 15.01.2016
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych po przerwie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zwołane na dzień 28 grudnia 2015 r. zakończone po zarządzonej przerwie w dniu 15 stycznia 2016 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].