Raport bieżący nr 1/2016

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji dot. Prezesa Zarządu Enea S.A.
Data: 07.01.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2016

Uzupełnienie informacji dot. Prezesa Zarządu Enea S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku Zarząd Enea S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu uzupełnienie informacji dot. Prezesa Zarządu Spółki w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również wymaganych oświadczeń.

 

Szczegółowa podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].