Raport bieżący nr 62/2015

Tytuł raportu: Ogłoszenie do dnia 15 stycznia 2016 roku przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A.
Data: 28.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 62/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") obradujące w dniu 28 grudnia 2015 roku, postanowiło zarządzić przerwę w obradach do dnia 15 stycznia 2016 roku do godziny 10.00. Wznowione obrady NWZ odbywać się będą w Regent Warsaw Hotel (sala Koral), przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ do chwili ogłoszenia przerwy w obradach.

Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad realizowanego do momentu ogłoszenia przerwy.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].