Raport bieżący nr 60/2015

Tytuł raportu: Zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G dla Enea S.A. na 2016 rok.
Data: 17.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 60/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Enea S.A. informuje, iż w dniu 17 grudnia 2015 roku powziął informację o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G (przyłączonych do sieci Enea Operator Sp. z o.o.) na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku. Zatwierdzona taryfa uwzględnia obniżkę cen sprzedaży energii dla grup taryfowych G średnio o 0,7%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowa taryfa wchodzi w życie, nie wcześniej niż 14 dni po jej publikacji w biuletynie branżowym Prezesa URE i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. Decyzje w sprawie zatwierdzenia nowych taryf publikowane są w biuletynie branżowym Prezesa URE zamieszczanym na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki: www.bip.ure.gov.pl.