W raporcie wydanym 14 grudnia 2015 r. analitycy Ipopema Securities wznowili wydawanie rekomendacji dla Enei od zalecenia "Kupuj". Cena docelowa została ustalona na poziomie 14,1 zł.