Raport bieżący nr 55/2015

Tytuł raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 28 grudnia 2015 roku
Data: 30.11.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 55/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 28 grudnia 2015 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 grudnia 2015 roku, na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. odbędzie się w Regent Warsaw Hotel (sala Koral), przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie.

 

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.