Raport bieżący nr 53/2015

Tytuł raportu: Zmiana daty publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku
Data: 05.11.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 53/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku ( QSr ) z dnia 12 listopada 2015 roku, na dzień 16 listopada 2015 roku.

Podstawa prawna § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].