teaser.jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Fitch Ratings podtrzymał ratingi Enei

Fitch Ratings podtrzymał dla Spółki długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie "A (pol)". Perspektywa ratingów jest stabilna.

Jak uzasadnia to Agencja potwierdzenie ratingów wynika z przewidywanego utrzymania się wskaźników kredytowych Enei w przedziale określonym dla aktualnego poziomu ratingów, pomimo przejęcia przez Eneę pakietu 64,57% akcji spółki LW Bogdanka za 1,48 mld zł oraz spadku średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) w segmencie dystrybucji energii elektrycznej od 2016 roku, który pogorszy wyniki Spółki.