Raport bieżący nr 52/2015

Tytuł raportu: Podtrzymanie oceny ratingowej Enea S.A. przez Fitch Ratings
Data: 30.10.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 52/2015

Podtrzymanie oceny ratingowej Enea S.A. przez Fitch Ratings

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w wydanym w dniu 29 października 2015 roku komunikacie agencja ratingowa Fitch Ratings ("Agencja") podtrzymała dla Spółki długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie "A(pol)". Perspektywa ratingów jest stabilna. Emitent przypomina, iż Agencja utrzymuje rating dla Spółki na ww. poziomie począwszy od 2011 r.

 

Jak uzasadnia to Agencja potwierdzenie ratingów wynika z przewidywanego utrzymania się wskaźników kredytowych Enea S.A. w przedziale określonym dla aktualnego poziomu ratingów, pomimo przejęcia przez Enea S.A. pakietu 64,57% akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. ("Bogdanka") za 1,48 mld zł (0,35 mld euro) oraz spadku średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) w segmencie dystrybucji energii elektrycznej od 2016 roku, który pogorszy wyniki Spółki.

 

Dodatkowe informacje, w tym definicje ratingów stosowanych przez Agencję, zasady ich stosowania, zastosowane kryteria i metodyki, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności oraz dokumenty dotyczące stosowanych polityk i procedur są dostępne na stronie Agencji pod adresem www.fitchratings.com.

 

Treść komunikatu Agencji Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki