Raport bieżący nr 50/2015

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. w dniu 21 października 2015 roku
Data: 23.10.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 50/2015

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 października 2015 roku ("NWZ") akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na NWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na NWZ 225.394.635 akcji Enea S.A., z których przysługiwało 225.394.635 głosów, co stanowiło 78,24% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 51,06 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał na NWZ 17.000.000 akcji Enea S.A., z których przysługiwało 17.000.000 głosów, co stanowiło 5,90% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 3,85% ogólnej liczby głosów w Spółce.