teaser.jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

EuroRating podtrzymuje rating kredytowy Enei

21 października agencja ratingowa EuroRating utrzymała rating kredytowy Enei na poziomie BBB z perspektywą stabilną.

EuroRating potwierdza rating kredytowy Enei. W wyniku przeprowadzonej nadzwyczajnej weryfikacji ratingu kredytowego 21 października agencja ratingowa EuroRating utrzymała rating kredytowy Enei na poziomie BBB z perspektywą stabilną. Przeprowadzona weryfikacja ratingu kredytowego związana jest z wezwaniem do sprzedaży akcji LW Bogdanka, w wyniku którego Enea osiągnie 66 proc. udział w akcjonariacie wydobywczej spółki. EuroRating spodziewa się, że transakcja przejęcia Bogdanki sfinansowana zostanie przez Eneę w dużym stopniu z kapitałów obcych, w wyniku czego wzrośnie zadłużenie Grupy. Według obecnych szacunków agencji nie będzie to jednak wzrost na tyle znaczący, aby istotnie wpływał na ogólny profil ryzyka kredytowego Spółki. EuroRating zaznacza również, że przejęcie kontroli nad Bogdanką pozwoli Enei na zapewnienie ciągłości dostaw węgla, wydobywanego przez jedną z najbardziej efektywnych polskich kopalń.

Agencja ratingowa EuroRating od 2007 r. prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego m.in. polskich spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.Agencja ratingowa EuroRating od 2007 r. prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego m.in. polskich spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.