Raport bieżący nr 33/2015

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea SA w dniu 27 sierpnia 2015 roku
Data: 02.09.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2015

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Enea SA ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2015 roku ("NWZ") akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na NWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na NWZ 227.357.768 akcji Enea SA, z których przysługiwało 227.357.768 głosów, co stanowiło 83,44% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 51,50 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", który posiadał na ZWZ 14.111.000 akcji Enea SA, z których przysługiwało 14.111.000 głosów, co stanowiło 5,18% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 3,20% ogólnej liczby głosów w Spółce.