Raport bieżący nr 28/2015

Tytuł raportu: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 27 sierpnia 2015 roku
Data: 31.07.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2015

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 27 sierpnia 2015 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Enea S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A., które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2015 roku.