Raport bieżący nr 22/2015

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea SA w dniu 30 czerwca 2015 roku
Data: 02.07.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2015

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Enea SA ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku ("ZWZ") akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na ZWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na ZWZ 225.394.635 akcji Enea SA, z których przysługiwało 225.394.635 głosów, co stanowiło 77,83% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 51,06 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał na ZWZ 15.000.000 akcji Enea SA, z których przysługiwało 15.000.000 głosów, co stanowiło 5,18% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 3,40% ogólnej liczby głosów w Spółce.