Raport bieżący nr 10/2015

Tytuł raportu: Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o.
Data: 15.04.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2014 z dnia 3 września 2014 roku w sprawie podpisania Umowy Wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej oraz 31/2014 z dnia 9 października 2014 roku w sprawie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację, Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 15 kwietnia 2015 roku ENEA S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") i TAURON Polska Energia S.A. zawarły umowę nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. ("Umowa") - spółce celowej, która odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3.000 MWe ("Projekt").

W związku z zawarciem Umowy ENEA S.A., KGHM Polska Miedź S.A. i TAURON Polska Energia S.A. nabyły od PGE po 10% udziałów (łącznie 30% udziałów) w PGE EJ 1 sp. z o.o. ENEA S.A. zapłaci za nabyte udziały 16 mln zł. Zgodnie z Umową Wspólników z dnia 3 września 2014 roku strony będą wspólnie, w proporcji do posiadanych udziałów, finansować działania w ramach fazy wstępnej Projektu ("Faza wstępna"). Faza wstępna ma na celu określenie takich elementów, jak potencjalni partnerzy, w tym partner strategiczny, dostawcy technologii, wykonawcy EPC (Engineering, Procurement, Construction), dostawcy paliwa jądrowego oraz pozyskanie finansowania dla Projektu, a także organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ 1 sp. z o.o. do roli przyszłego operatora elektrowni jądrowej, odpowiedzialnego za jej bezpieczną i efektywną eksploatację ("Postępowanie Zintegrowane").

Strony Umowy Wspólników przewidują, że kolejne decyzje dotyczące Projektu, w tym decyzje dotyczące deklaracji dalszego uczestnictwa poszczególnych Stron w kolejnym etapie Projektu, zostaną podjęte po zakończeniu Fazy wstępnej bezpośrednio przed rozstrzygnięciem Postępowania Zintegrowanego.