Raport bieżący nr 6/2015

Tytuł raportu: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Data: 10.03.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Enea SA (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 10 marca 2015 roku podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za 2014 roku, zgodnie z którą, rekomendowana jest wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 207 478 011,66 zł. W pozostałej części zysk netto Spółki za wskazany powyżej okres zgodnie z intencją Zarządu Enea SA miałby zostać przeznaczony na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

Jednocześnie Spółka informuje, że wraz z podjęciem ww. uchwały Zarząd Emitenta postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki celem wydania oceny zaproponowanego podziału zysku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].