Raport bieżący nr 2/2015

Tytuł raportu: Obniżenie wartości Programu Emisji Obligacji w ramach umowy programowej oraz umowy o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Data: 21.01.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2012 z dnia 8 września 2012 roku w sprawie zawarcia pomiędzy Enea SA (Spółka, Gwarant), Enea Wytwarzanie sp. z o.o. (dawniej: Enea Wytwarzanie SA) (Spółka Zależna) oraz mBankiem SA (dawniej: BRE Bank S.A.) Umowy Programowej dotyczącej Programu Emisji Obligacji do kwoty 4 000 mln zł (Umowa Programowa, Program) Zarząd Spółki informuje, że 21 stycznia 2015 roku został zawarty aneks do Umowy Programowej, na mocy którego wartość Umowy Programowej obniżona została do kwoty 3 000 mln zł. Pozostałe warunki Umowy Programowej nie uległy zmianom.

Wraz z aneksem do Umowy Programowej w dniu 21 stycznia 2015 roku pomiędzy Gwarantem, a Spółką Zależną zawarty został aneks do Umowy o gwarantowanie objęcia obligacji (Umowa Gwarancyjna). Na mocy aneksu wartość obligacji Spółki Zależnej , których objęcie przez Spółkę jest gwarantowane została dostosowana do aktualnej wartości Programu i obniżona została do kwoty 3.000 mln zł. Pozostałe warunki Umowy Gwarancyjnej nie uległy zmianom.

Celem obniżenia kwoty Programu jest obniżenie ponoszonych z tego tytułu kosztów oraz optymalizacja dostępnych źródeł finansowania.

Jednocześnie Spółka informuje, iż na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego w ramach ww. Umowy Programowej, Spółka Zależna wyemitowała obligacje o łącznej kwocie 860 mln zł.