MPEC Białystok ma nowy Zarząd

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Białystok powołała nowy Zarząd spółki. Jednocześnie rozszerzyła jego skład z dwóch do trzech osób. Prezesem został Rafał Darski, a Członkami Zarządu: Sebastian Roszkowski (ds. strategii) i Andrzej Wysocki (ds. technicznych).

Rafał Darski to ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i studiów MBA, prowadzonych we współpracy z Georgia State University w Atlancie. Różnorodne i bogate doświadczenie zawodowe zdobywał na wysokich stanowiskach menedżerskich w wielu firmach energetycznych.

Sebastian Roszkowski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (Filii w Białymstoku). Zawodowo związany z białostockimi uczelniami wyższymi, pełnił także m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MPEC Białystok.

Andrzej Wysocki skończył studia elektrotechniczne na Politechnice Białostockiej i podyplomowe, dotyczące eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych na Politechnice Warszawskiej. Ma 25-letnie doświadczenie w branży energetycznej, w tym na stanowisku odpowiedzialnego za kwestie techniczne dyrektora w Elektrociepłowni Białystok.

Nowy Prezes i Wiceprezesi objęli swoje obowiązki z dniem powołania. Jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowy Zarząd. Przed nowym Zarządem stoi szereg wyzwań, między innymi szeroko zakrojone inwestycje w sieć ciepłowniczą.

W połowie września 85 proc. udziałów w MPEC przejęła jedna z największych w kraju grup energetycznych, ENEA, do której należy m.in. białostocka Elektrociepłownia. Nowy właściciel, w ciągu najbliższych 5 lat zainwestuje w MPEC kwotę ponad 100 mln zł.