Elektrociepłownia Białystok buduje instalację do odazotowania spalin

25 listopada została zawarta umowa na budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin na kotłach węglowych K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok.

Wykonawcą instalacji będzie konsorcjum firm Strabag Sp.z.o.o Polska (lider) & Strabag Energy Technology GmbH Austria. Wartość kontraktu wyniesie 47 mln zł netto. Inwestycja zmniejszy emisję tlenków azotu z obecnego poziomu 500-600 mg/Nm3 do poniżej 100 mg/Nm3. W ten sposób Elektrociepłownia Białystok wykona kolejny krok na drodze do dostosowania swoich instalacji do wymogów nowej dyrektywy o emisjach przemysłowych tzw. IED.