ENEA Wytwarzanie S.A. - trwa budowa pylonów komunikacyjnych

Na placu budowy nowego bloku energetycznego w ENEA Wytwarzanie S.A. zakończył się proces palowania. Wbicie ponad 1.500 pali pod fundamenty było niezbędne w wypadku podłoża, jakie występuje na terenie przewidzianym pod powstanie nowej jednostki wytwórczej.

Obecnie trwają prace związane z budową pylonów komunikacyjnych pomiędzy przyszłą maszynownią i kotłownią. Na utwardzonej palami powierzchni zbudowane zostaną główne obiekty nowego bloku elektrowni, w tym: kotłownia, maszynownia, budynek urządzeń elektrycznych, zbiorniki retencyjne popiołów oraz galeria nawęglania. W wysokich na ponad 107 metrów i budowanych metodą ślizgu pylonach znajdą się klatki schodowe, szyby windowe oraz kanały pionowe dla kabli elektrycznych i instalacji sanitarnych. Przypomnijmy, że jeszcze w tym roku ruszy budowa chłodni kominowej, fundamentów kotła i fundamentów instalacji odsiarczania spalin. W 2014 r. rozpocznie się montaż konstrukcji kotła i budynku maszynowni. W kolejnych etapach zrealizowane zostaną: instalacja przygotowania wody, elektrofiltr oraz plac nawęglania, a w połowie 2016 r. planowany jest rozruch próbny. Energia z nowego bloku zasili krajowy system energetyczny za cztery lata, w 2017 r.

Nowy blok energetyczny, który powstaje w Świerżach Górnych będzie miał moc 1.075 MW. Dzięki swoim parametrom stanie się stabilizatorem krajowego systemu energetycznego. Po ukończeniu budowy, ENEA Wytwarzanie S.A. będzie dysponować największą, najsprawniejszą oraz najnowocześniejszą w kraju jednostką wytwórczą opalaną węglem kamiennym.