Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

ENEA Trading uzyskała bezpośredni dostęp do rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii

Spółka jest jednym z pierwszych podmiotów, które uzyskały status członka Towarowej Giełdy Energii S.A. na rynku gazu. Została dopuszczona do działania od dnia 13 listopada br. Ze względu na bezpieczeństwo dostaw i gwarancje rozliczeń, TGE będzie strategicznym miejscem pozyskania paliwa gazowego dla Klientów detalicznych. ENEA S.A. zaoferuje im gaz w formule dual-fuel (połączonej sprzedaży energii elektrycznej i gazu) już na początku 2014 roku. 

Dostęp odpowiedzialnej za handel hurtowy w Grupie ENEA spółki ENEA Trading Sp. z o.o. do Rynku Terminowego Towarowego gazu (RTTg) jest konsekwencją wejścia w życie przepisów tzw. Małego Trójpaku oraz zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego Regulaminu Giełdy. Do tej pory uczestnicy rynku mogli zawierać transakcje wyłącznie za pośrednictwem domów maklerskich. Dzięki nowym regulacjom zasady uczestnictwa w rynku gazu będą identyczne, jak na parkiecie energii elektrycznej. Rozliczeń i rozrachunków transakcji na rynkach prowadzonych przez TGE dokonuje Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Stosowany przez nią system zarządzania ryzykiem gwarantuje bezpieczeństwo rozliczeń każdemu Członkowi Izby w razie niewypłacalności poszczególnych uczestników rynku.

 „Bezpośredni udział w rynku gazu na TGE umożliwi nam pozyskiwanie paliwa po konkurencyjnych cenach. Jednak najważniejszy jest fakt, że giełda gwarantuje pełne bezpieczeństwo dostaw. Dla nas, jako rzetelnego i odpowiedzialnego sprzedawcy to sprawa kluczowa. Musimy mieć całkowitą pewność dostaw, zanim zaoferujemy gaz odbiorcom końcowym, czyli Klientom ENEA S.A.” – powiedział Grzegorz Kinelski, Wiceprezes Zarządu ENEA S.A.

ENEA S.A., po uzyskaniu od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownej koncesji, przygotowuje się do sprzedaży detalicznej gazu w formule dual-fuel. Trwają prace nad taryfą, pierwsze oferty pojawią się na początku przyszłego roku. Będą one skierowane do stałych Klientów biznesowych spółki, jako uzupełnienie umowy dotyczącej energii elektrycznej.

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 roku TGE jest wyłączną własnością Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.