Wyniki finansowe GK ENEA w III kwartale lepsze od oczekiwań rynku

Grupa Kapitałowa ENEA poprawiła efektywność, dzięki czemu osiągnęła wzrost wyników na kluczowych poziomach: EBITDA oraz zysk netto. Kondycja finansowa potwierdza dobrą pozycję Grupy na rynku energii elektrycznej w Polsce. 

W pierwszych 9 miesiącach 2013 r. przychody netto Grupy ENEA wyniosły 6 787,2 mln zł, wynik EBITDA 1 400,5 mln zł, a zysk netto 666,8 mln zł. Pomimo tego, że przychody były niższe o 8,6% od osiągniętych przed rokiem, Grupa w ujęciu r/r poprawiła wynik EBITDA o 10,4%, a zysk netto o 9,4%. W samym III kwartale 2013 r. Grupa osiągnęła jeszcze większe dynamiki głównych wielkości finansowych. Przy przychodach netto 2,2 mld zł wynik EBITDA wzrósł o 15,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniósł 466 mln zł, a zysk netto, po wzroście o 14,4% osiągnął poziom 215 mln zł. Pozytywny wpływ na wyniki w okresie lipiec-wrzesień 2013 r. miał segment wytwarzania (wzrost o 47,8% r/r), płasko zachowywał się segment dystrybucji (wzrost o 0,6% r/r), spadek o 9,8 mln zł odnotowano w segmencie obrotu.

 „Udało nam się poprawić efektywność naszego biznesu, dlatego mamy dwucyfrowy wzrost EBITDA. Stałe i stabilne przepływy pieniężne, które generujemy, dają Grupie dostęp do źródeł finansowania. Jest to istotne, ze względu na stojące przed nami inwestycje.” – powiedziała Dalida Gepfert, Wiceprezes Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych.

W październiku spółka opublikowała nową strategię korporacyjną Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020. Wartość inwestycji, które zaplanowano w tym okresie to 20 mld zł.

„Chcemy być w pełni zintegrowaną grupą energetyczną, zapewnić wzrost naszej wartości poprzez budowanie zaufania Klientów. Postawiliśmy sobie szereg strategicznych celów, które pozwolą nam optymalnie wykorzystać potencjał Grupy i elastycznie reagować na wyzwania rynku.” – podkreślił Krzysztof Zamasz, Prezes Zarządu ENEA S.A. 

Dzięki planowanym inwestycjom, do 2020 r. Grupa chce m.in. zwiększyć swoje moce produkcyjne w zakresie energii elektrycznej o 1 875 MWe (w tym: 1 075 MWe w segmencie elektrowni systemowych, ok. 500 MWe z odnawialnych źródeł energii, ok. 300 MWe w źródłach kogeneracyjnych) oraz w zakresie energii cieplnej do 1 500 MWt.