O energii w międzynarodowym towarzystwie

W najbliższy piątek, w Warszawie spotkają się najważniejsi przedstawiciele branży energetycznej w Europie. W jednej z dyskusji panelowych weźmie udział Janusz Bil, p.o. Prezesa Zarządu ENEA S.A.

VIII Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2012 – Polityka energetyczna 2050 – organizowana jest przez Społeczną Radę ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Zamierzeniem uczestników jest udzielenie wskazówek strategicznych osobom decydującym o rynku energii w Europie. Chodzi m.in. o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw oraz promocji inwestycji w energetykę niskoemisyjną.

W trakcie konferencji zaprezentowany zostanie m.in. nowy raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Przewidywane jest wystąpienie Philippa Röslera, wicekanclerza, ministra gospodarki i technologii Niemiec.

Janusz Bil weźmie udział w dyskusji panelowej „Kierunki rozwoju europejskiego rynku energii i konsekwencje dla polskiej gospodarki (paliwa kopalne, gaz, energia elektryczna, ciepłownictwo, OZE) – technologie, inwestycje, trendy rynkowe dla przemysłu i odbiorców końcowych (uwolnienie cen), doświadczenia innych krajów”.

Prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy energetyka najbliższej dekady (2015-2025) będzie energetyką kontynuacji czy energetyką przełomu?