Rozstrzygnięcie konkursu na Prezesa Zarządu ENEA S.A.

Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła dziś uchwałę o powołaniu z dniem 1 stycznia 2013 roku na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A. Krzysztofa Zamasza. Do czasu przejęcia obowiązków przez nowo powołanego Prezesa Zarządu, obowiązki Prezesa Zarządu Spółki będzie pełnił Wiceprezes ds. Handlowych Janusz Bil.  

Krzysztof Zamasz ma 38 lat, jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył studia podyplomowe m.in. z dziedziny energetyki jądrowej i rynków energii, ciepłownictwa, gazu, controllingu oraz IT. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku, z sektorem energetycznym związany od 1999 roku. W latach 2001-2007 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 2007-2008 Prezes Zarządu Elektrociepłowni Tychy S.A. (Grupa TAURON), od marca 2008 roku Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych TAURON Polska Energia S.A. Sprawuje funkcję Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią w Warszawie, jest również Członkiem Rady Konsultacyjnej przy Parlamentarnym Zespole ds. Energetyki.

Autor wielu publikacji naukowych m.in. z zakresu sektora ciepłowniczego, od 2007 roku adiunkt - pracownik naukowy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.