Elektrownia "Kozienice" S.A. zaprosiła wykonawców do złożenia ofert na budowę nowego bloku

Elektrownia „Kozienice” S.A.  w dniu 7 grudnia 2011 roku zaprosiła wykonawców do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym na „Budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy netto minimum 900 MWe, maksimum 1000 MWe” prowadzonym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Elektrownia przewiduje rozstrzygnięcie przetargu na przełomie I i II  kwartału 2012 roku. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2012-2016.

Z przeprowadzonych przez Elektrownię „Kozienice” S.A. analiz techniczno – ekonomicznych wynika, że koncepcja rozwoju w oparciu o budowę bloku energetycznego o mocy do 1000 megawatów, stanowi optymalne rozwiązanie gwarantujące proces odtworzeniowy zainstalowanych mocy wytwórczych.

- Chcemy wykorzystać najlepszą z aktualnie dostępnych technologii tak, aby blok miał sprawność netto minimum 44,5 proc. Blok ten wyposażony będzie we wszystkie najnowocześniejsze instalacje ekologiczne łącznie z możliwością dobudowania w przyszłości instalacji do wychwytywania ze spalin dwutlenku węgla (CCS) – mówi Krzysztof Zborowski Prezes Zarządu Elektrowni "Kozienice” S.A., a jednocześnie Wiceprezes Zarządu ENEA S.A.
Akces do udziału w postępowaniu przetargowym zgłosiło 9 wykonawców. Zamawiający zakwalifikował 7 z nich do dalszego etapu postępowania. Oferty wstępne złożyło 3 wykonawców. Rozstrzygnięcie i rozpoczęcie realizacji prac planowane jest na przełomie I i II kwartału 2012 r.

Inwestycja sfinansowana będzie m.in. ze środków własnych oraz z funduszy pozyskanych z emisji obligacji przez grupę Enea S.A., w ramach której działa Elektrownia „Kozienice” S.A.
Na początku 2012 r.  Enea S.A.  planuje podpisanie stosownej umowy z wybranym konsorcjum banków. Pieniądze pozyskane w ramach emisji obligacji sfinansują część inwestycji w założonym przez Eneę S.A. planie do 2020 roku.  Najwięcej, z pozyskanych w ten sposób, środków zostanie przeznaczone na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni "Kozienice" S.A.

- Wszystkie prace związane z przygotowaniami do budowy tego bloku przebiegają planowo. Obecnie, poza procesem wyboru wykonawcy, przygotowujemy się również do zapewnienia całościowego finansowania tej inwestycji. Analizujemy scenariusze finansowania tego oraz innych przedsięwzięć. Posiadane środki własne dają nam komfort spokojnego rozpoznawania różnych scenariuszy – mówi prezes Krzysztof Zborowski.

Budowa i eksploatacja nowego 1000 MW bloku energetycznego będzie miała ogromne znaczenie społeczne dla regionu kozienickiego, ponieważ inwestycja ta oznacza powstanie nowych miejsc pracy.

W okresie budowy, w zależności od etapu realizacji tego projektu, będzie zatrudnionych od 1000 do 2000 pracowników. Natomiast przy eksploatacji tej jednostki wytwórczej zatrudnienie znajdzie ok. 250 pracowników.