Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A.

Rada Nadzorcza ENEA S.A. na posiedzeniu 5 grudnia 2011 roku podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu ENEA S.A. Członka Zarządu ds. Handlowych Maksymiliana Górniaka. Obowiązki Członka Zarządu ds. Handlowych zostały powierzone Prezesowi Zarządu ENEA S.A. Maciejowi Owczarkowi.