ENEA podpisała umowę przedwstępną na zakup 100% udziałów Windfarm Polska Sp. z o.o. finalizującej budowę farmy wiatrowej o mocy 50 MW

ENEA S.A. podpisała umowę przedwstępną z firmą Equiventus Capital Sarl (Luksemburg) na zakup 100% udziałów Windfarm Polska Sp. z o.o., która realizuje projekt budowy farmy wiatrowej o mocy 50 MW (z opcją rozbudowy do 60 MW).

Farma zlokalizowana jest w miejscowości Bardy (gm. Dygowo, pow. kołobrzeski woj. zachodniopomorskie) na terenie o wysokiej wietrzności. Składa się z dwudziestu pięciu turbin Vestas o mocy 2 MW każda. Farma wytwarzać będzie ok. 150.000 MWh zielonej energii elektrycznej rocznie. Zakończenie budowy i oddanie farmy do eksploatacji przewidywane jest na koniec lutego 2012 r.

- Podpisanie umowy przedwstępnej jest dużym krokiem w kierunku powiększania mocy wytwórczych ze źródeł odnawialnych w Grupie ENEA. Od dłuższego czasu w naszym polu widzenia znajdują się projekty, które mogą zapewnić nam skuteczną realizację strategii rozwoju w zakresie OZE – mówi Maciej Owczarek Prezes Zarządu ENEA S.A.

Obecne moce w OZE Grupy ENEA wynoszą 2,1 MW Elektrownia biogazowa w Liszkowie, 6 MW farma wiatrowa w Darżynie i 60,26 MW elektrownie wodne.