Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Bardzo udane trzy kwartały GK ENEA

Po trzech kwartałach 2011 r. Grupa Kapitałowa ENEA poprawiła swój wynik operacyjny o 26,9 proc., czyli o 164 mln zł. W tym okresie dynamicznie rosły również przychody, które zwiększyły się o 23 proc. do  7.168 mln zł. Wynik na poziomie EBITDA wyniósł 1.295 mln zł, a zysk netto 721 mln zł.   

Dobre trzy kwartały to kontynuacja pozytywnych trendów z 2010 roku i pierwszego półrocza obecnego roku. Zgodnie z zapowiedziami Zarządu Spółka konsekwentnie poprawia kluczowe dla siebie wskaźniki.

Przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej ENEA po trzech kwartałach wyniosły 7.168 mln zł po wzroście o 23 proc. w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. Prawie 27 procentowy wzrost osiągnął zysk operacyjny Grupy, który wyniósł blisko 775 mln zł. W ciągu dziewięciu miesięcy udało się wypracować wyniki EBITDA na poziomie 1.295 mln zł, a zysk netto wyniósł 721 mln zł. Wzrost w tych obszarach wyniósł odpowiednio 17,6 i 31,8 proc.

Największy wzrost wyniku operacyjnego nastąpił w segmencie Wytwarzania. Wyniósł on ponad 87 proc. w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2010 roku. Złożyły się na niego przede wszystkim: wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 252,2 mln zł będący skutkiem większej o 990 GWh sprzedaży energii oraz wzrost przychodów z tytułu świadectw pochodzenia o 46,0 mln zł. Pozytywny wpływ na wynik w tym segmencie miało uwzględnienie wyceny Elektrociepłowni Białystok.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 roku Elektrownia „Kozienice” S.A. zanotowała wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej. Sprzedała energię elektryczną za 221,6 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Stało się to przy wyższej o 3,1 proc. średniej cenie sprzedaży. 

Drugim z segmentów, w którym odnotowano wzrost wyniku operacyjnego jest Dystrybucja. Wyniósł on w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku 14,3 proc., czyli 38,7 mln zł. Główny wpływ na wzrost miały wzrost usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym i wzrost średniej ceny sprzedaży. Wyższe o 9 mln zł złotych były opłaty za przyłączenie do sieci. Spółka odnotowała również wyższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej o 24,4 mln zł. Związane to było z wyższymi przychodami z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.

Grupa Kapitałowa ENEA odnotowała natomiast spadek wyniku operacyjnego o 49,3 mln zł w segmencie Obrotu narastająco po trzech kwartałach. Jest to spadek o 26,2 proc. Wpływ na takie zachowanie miała niższa marża pierwszego pokrycia i spadek wolumenu sprzedanej energii.

W pierwszych trzech kwartałach 2011 roku Grupa Kapitałowa ENEA istotnie podniosła stopę zwrotu z aktywów i kapitałów własnych – wskaźnik  ROA wzrósł do poziomu 7,8% (o 1,3 p.p.)  a ROE do poziomu 11,5% (o 2 p.p.).