Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Prezesi zachęcają do kupna akcji

Przekonać inwestorów do zakupu akcji spółki to cel jaki postawił sobie Zarząd ENEA S.A. podczas trzydniowego roadshow we Frankfurcie i Londynie.

Prezesi spółki spotkali się z czternastoma przedstawicielami największych, światowych funduszy inwestycyjnych, m.in. z BlackRock IM, Goldman Sachs, Fidelity International, Allianz Global Investors. Fundusze te zarządzają aktywami o wartości przekraczającej 6,28 bln dolarów.

Zarząd ENEA S.A. przekazał aktualne informacje na temat rynku energii w Polsce i w regionie w którym działa firma. Opowiedział o realizowanej strategii na najbliższe lata w szczególności planach inwestycyjnych i perspektywach na przyszłość. Przybliżył też model biznesowy spółki.

Naszym celem było zwiększenie zainteresowania inwestycją w akcje ENEA co docelowo przełoży się na zwiększenie jej wartości na rynkach kapitałowych, osiągnięcie realnej wyceny i umocnienie wysokiej pozycji w środowisku międzynarodowym -
powiedział Maciej Owczarek, Prezes ENEA S.A.

Roadshow to powszechna praktyka wśród dużych przedsiębiorstw z dużym potencjałem rozwojowym. To nie tylko bezpośrednie spotkania, które ułatwiają nawiązanie bliższych relacji biznesowych, to również zwiększenie zaufania rynku do działań Zarządu spółki.