Prezesi zachęcają do kupna akcji

Przekonać inwestorów do zakupu akcji spółki to cel jaki postawił sobie Zarząd ENEA S.A. podczas trzydniowego roadshow we Frankfurcie i Londynie.

Prezesi spółki spotkali się z czternastoma przedstawicielami największych, światowych funduszy inwestycyjnych, m.in. z BlackRock IM, Goldman Sachs, Fidelity International, Allianz Global Investors. Fundusze te zarządzają aktywami o wartości przekraczającej 6,28 bln dolarów.

Zarząd ENEA S.A. przekazał aktualne informacje na temat rynku energii w Polsce i w regionie w którym działa firma. Opowiedział o realizowanej strategii na najbliższe lata w szczególności planach inwestycyjnych i perspektywach na przyszłość. Przybliżył też model biznesowy spółki.

Naszym celem było zwiększenie zainteresowania inwestycją w akcje ENEA co docelowo przełoży się na zwiększenie jej wartości na rynkach kapitałowych, osiągnięcie realnej wyceny i umocnienie wysokiej pozycji w środowisku międzynarodowym -
powiedział Maciej Owczarek, Prezes ENEA S.A.

Roadshow to powszechna praktyka wśród dużych przedsiębiorstw z dużym potencjałem rozwojowym. To nie tylko bezpośrednie spotkania, które ułatwiają nawiązanie bliższych relacji biznesowych, to również zwiększenie zaufania rynku do działań Zarządu spółki.