Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

ENEA wypracowała 414 mln zł zysku w pierwszym półroczu 2011 roku

Pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku okazały się bardzo udane dla poznańskiej Grupy energetycznej. ENEA odnotowała ponad 20-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży i blisko 14 proc. wzrost zysku netto. Największej poprawie uległ wynik operacyjny w segmencie Wytwarzania.

Grupa Kapitałowa ENEA w pierwszym półroczu 2011 roku poprawiła kluczowe dla siebie wskaźniki. Jest to kontynuacja pozytywnych trendów jakie obserwujemy w wynikach spółki od kilku kwartałów.

Przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej ENEA wyniosły w pierwszym półroczu 4 746 mln zł, co w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku oznacza wzrost o 21 proc. Znacząco, bo o ponad 11 proc., wzrósł wynik operacyjny Grupy, która w ciągu pierwszych sześciu miesięcy wypracowała 438 mln zł.

Największy wzrost wyniku operacyjnego nastąpił w segmencie Wytwarzania. Wyniósł on 67 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2010 roku. W tym segmencie odnotowano wzrosty sprzedaży energii elektrycznej o 187 mln zł, czyli wzrost sprzedanej energii o 745 GWh przy wzroście średniej ceny o 3,4 proc. Jednocześnie zwiększyły się też koszty zakupów energii na potrzeby jej sprzedaży (wzrost o 147 mln zł). Wpływ na wynik w segmencie Wytwarzania miały również wyższe o 24,5 mln zł przychody z tytułu świadectw pochodzenia i niższe o 23,5 mln zł koszty usług obcych.

Drugim z segmentów, w którym odnotowano wzrost wyniku operacyjnego jest Dystrybucja. Na wzrost o 5 proc. (8,8 mln zł) przełożył się wzrost sprzedaży usług dystrybucyjnych o 42,9 mln zł, zwiększenie ilości dostarczonej energii elektrycznej odbiorcom końcowym o 168 GWh, przy jednoczesnym średnim wzroście ceny sprzedaży o 1,6 proc.

Grupa odnotowała natomiast spadek w segmencie Obrotu o 26 proc, czyli 36 mln zł. Głównym czynnikiem, jaki wpłynął na taki obraz jest spadek marży pokrycia o 34 mln zł. Niższy, o 551 GWh, okazał się wolumen sprzedanej energii elektrycznej, również wzrost ceny sprzedaży o 1,6 proc. nie pokrył rosnącej o 5,7 proc. ceny zakupu energii.

W pierwszym półroczu Grupa Kapitałowa ENEA podniosła stopę zwrotu z aktywów i kapitałów własnych – wskaźnik ROA wzrósł do poziomu 6,7% (o 0,3 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r.), a ROE do poziomu 10,3% (o 0,7 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r.).