ENEA w składzie indeksów MSCI

We wtorek, 30 listopada ENEA weszła w skład indeksów MSCI. Obliczane przez amerykańską firmę MSCI Barra indeksy są podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej dla wielu międzynarodowych inwestorów. Część zagranicznych funduszy nie może inwestować w akcje spółek, które nie wchodzą w skład indeksu MSCI.

Spośród polskich firm giełdowych najsilniejszą reprezentację w tym prestiżowym gronie mają banki. Z branży energetycznej w skład amerykańskich indeksów wchodzą dwie spółki: Tauron oraz PGE. Udział naszej Spółki z pewnością przysporzy nam międzynarodowego prestiżu i zainteresowania ze strony światowych instytucji finansowych. Historia pokazuje, że pojawienie się nowej spółki w notowaniach MSCI z reguły powoduje wzmożony popyt na jej akcje, co w efekcie może skutkować wzrostem notowań. Zdaniem analityków w przypadku ENEI obecnie o zachowaniu kursu spółki decyduje trwający proces prywatyzacji.