ENEA - spółka, która "Odpowiada Inwestorom"

Po przeprowadzonej ostatnio rewizji spółek uczestniczących w "Akcji Inwestor" organizowanej przez redakcję "Pulsu Biznesu" i pb.pl wyróżnionych zostało 78 podmiotów, które nie lekceważą inwestorów indywidualnych i aktywnie odpowiadają na ich pytania. Wśród spółek nagrodzonych tytułem "Odpowiada Inwestorom" po raz kolejny znalazła się ENEA.

"Akcja Inwestor" organizowana jest od sierpnia 2008 r. Co kwartał redakcja "Pulsu Biznesu" dokonuje selekcji spółek uczestniczących w programie. Patronat nad całym wydarzeniem przyjęło Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, partnerem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.