Nagranie audio telekonferencji

Nagranie audio telekonferencji z dnia 15 stycznia 2010 roku.