Wyróżnienie dla ENEA w programie Akcja Inwestor

ENEA S.A. znalazła się wśród wyróżnionych spółek programu „Akcja Inwestor", który służy szybkiej i rzetelnej wymianie informacji między inwestorami indywidualnymi a spółkami giełdowymi. Stworzone z inicjatywy redakcji dziennika „Puls Biznesu" narzędzie komunikacji działa od sierpnia 2008 roku.

Akcji patronuje Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, partnerem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Dwa lata od uruchomienia programu redakcja „Pulsu Biznesu" postanowiła nagrodzić firmy, które aktywnie uczestniczą w procesie wymiany informacji, nie lekceważą inwestorów i szybko, z należytą starannością odpowiadają na skierowane do nich pytania. Wśród 60 podmiotów wyróżnionych tytułem "Odpowiada Inwestorom" znalazła się ENEA S.A.

W czasie funkcjonowania „Akcji Inwestor", biorące w niej udział spółki odpowiedziały na tysiące pytań. Informacje publikowane są na stronach internetowych programu oraz dziennika, które odwiedza ponad 600 tysięcy internautów. Zadający pytania otrzymują je również na swoje skrzynki mailowe. Inwestorzy indywidualni mogą kierować zapytania nie tylko w sprawach dotyczących konkretnych spółek notowanych na GPW.

To pierwszy ranking "Akcji Inwestor", redakcja „Pulsu Biznesu" zamierza dokonywać selekcji co kwartał.