Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny GK ENEA za III kwartał 2014 r.